Kurdiska

Här är våra språkkurser i kurdiska för PC och Mac. Installera kursen på din dator och välj svenska eller något annat språk att lära från.

----------------

Kurdiskan kan delas in i tre dialektgrupper:
Nordkurdiska (kurmanji) är den största dialektgruppen, som talas av uppskattningsvis 15 till 20 miljoner kurder i hela Kurdistan (främst Turkiet, Syrien & nordvästliga delen av Irak).
Centralkurdiska (sorani) talas av uppskattningsvis 6 till 7 miljoner kurder i iranska Kurdistan och nordöstra delen av Irak.
Sydkurdiska (pehlewani) talas av cirka 3 miljoner kurder i Kermanshah och Ilam provinserna i Iran och i Khanaqin distriktet i östra Irak.

Källa: Wikipedia